Welkom op onze website

Deze website is een informatiebron voor alle huurders van de woningstichting Het Grootslag.

Wat en wie is de huurdersvereniging  De Driehoek?

Doelstelling: 

Huurdersvereniging De Driehoek vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van woningstichting Het Grootslag in de gemeenten Medemblik, Drechterland en Hoorn. Als huurders lid worden van de vereniging, krijgen ze ondersteuning bij geschillen met de verhuurder en toegang tot ledenvergaderingen en informatiebijeenkomsten. De huurdersvereniging voert regelmatig overleg met Het Grootslag over de gezamenlijke belangen van de huurders. Dit overleg omvat ondermeer de jaarlijkse huurverhoging, klachtenafhandeling, het mutatiebeleid, het financiële beleid en de geschillencommissie. De onderwerpen vloeien voort uit de overlegwet en zijn nader omschreven in een samenwerkingsovereenkomst met de verhuurder.

Met de buttons kunt u diverse onderwerpen raadplegen  o.a. nieuws en informatie over het bestuur en een link naar alle actuele vragen en informatie over wat voor de huurder belangrijk is.

De Driehoek is te bereiken via email: j.hupkens@hvdedriehoek.nl

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Disclaimer              Beste Buurt Idee                Coronanieuws