AGENDA

VERGADERSCHEMA 2018

Bestuursvergaderingen 2018

 

         
         
         

VERGADERSCHEMA 2018 HUURDERSVERENIGING DE DRIEHOEK

Bestuursvergadering huurdersvereniging De Driehoek app. complex Keizerskroon Andijk aanvang 19:30 uur

Datum vergadering

Datum verzenden stukken

Onderwerpen

Donderdag 11 januari

28 december 2017

·         Concept Jaarverslag 2017 De Driehoek

·         Vaststellen thema Jaarvergadering

          De Driehoek 2018

·         Concept werkplan 2018 De Driehoek

Donderdag 8 februari

25 januari

·         Financieel verslag 2017 De Driehoek

·         Voorjaarsverslag De Driehoek

Donderdag 8 maart

22 februari

·         Bespreken onderwerp themabijeenkomst

          MT/RvT/De Driehoek ?

·         Huuraanpassing 2018 Het Grootslag

Donderdag12 april

29 maart

·         Voorbereiding Jaarvergadering De Driehoek /

          taakverdeling

Woensdag 9 mei

26 april

·         Terugblik Jaarvergadering 2018

Woensdag 6 juni

24 mei

·         Vaststellen thema contactmiddagen 2018

·         Concept notulen Jaarvergadering

·         Volkshuisvestelijkverslag 2017

·         Prestatieafspraken gemeenten

 

 

 

 

Donderdag 12 juli

28 juni

 

Woensdag 5 september

23 augustus

·         Taakverdeling contactmiddagen en concept

           uitnodigingen

Donderdag 11 oktober

27 september

 

Donderdag 15 november

1 november

·         Begroting/werkplan 2018 Het Grootslag

Donderdag 13 december

29 november

·         Concept Werkplan 2018 De Driehoek

·         Vergaderschema 2018 De Driehoek

·         Concept begroting 2018 De Driehoek

 

 

Contactmiddagen  2018

Als huurdersvereniging vinden wij het uiteraard belangrijk om met onze achterban in contact te komen. Daarnaast bieden deze contactmiddagen de mogelijkheid aan huurders om vragen te stellen of u kunt ons informeren over positieve dan wel negatieve ervaringen met woningstichting Het Grootslag. Om dit contact moment tussen de huurdersvereniging en haar achterban aantrekkelijk te houden organiseren we Najaarsbijeenkomsten weer op vier zaterdagen in oktober en november.

Datum contactmiddag                         Plaats                                                                      Aanvangstijd

Zaterdag 20 oktober                                         Dorpshuis "Centrum" Andijk                                                                                                          14:00 uur

Zaterdag 27 oktober                                        Café-restaurant ’t Fortuin                                                                                                               14:00 uur

Zaterdag 03 november                                     Protestantse kerk  Hoogkarspel                                                                                                     14:00 uur

Zaterdag 10 november                                     Dorpshuis "Het Centrum" Twijver 66, Venhuizen                                                                           14:00 uur

 

Wilt u de presentatie van 2017  die zijn gehouden nog eens terug zien. Kijk dan hier.

U bent van harte welkom op deze bijeenkomsten. Mocht u op de datum dat er in uw buurt een bijeenkomst is en u kunt hier niet aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom op één van de andere bijeenkomsten.

Mocht u een contactmiddag  willen bezoeken of de jaarvergadering, en u wil liever niet alleen over straat of u heeft geen vervoer, mag u mij Johan Hupkens (bestuurslid Driehoek) bellen 0228-753817 en ik kom u halen of regel vervoer voor u.

                                               Jaarvergadering 2018 huurdersvereniging De Driehoek

Zaterdag  21 april         Protestantsekerk Hoogkarspel                    14:00 uur aanvangstijd jaarvergadering.

 

                                             

Bestuurlijk overleg MT / De driehoek

Agendacommissie (1)

 

Tijd

Locatie

Bestuurlijk overleg

Tijd

Omschrijving

19 december 2017

13.30 uur

Bestuurskamer

15 januari

13.30 uur

Werkplan 2018 HV

20 februari

13.30 uur

Bestuurskamer

12 maart

13.30 uur

 

22 mei

13.30 uur

Bestuurskamer

11 juni

13.30 uur

Jaarverslag 1017 HG

21 augustus

13.30 uur

Bestuurskamer

11 september (2)

13.30 uur

 

30 oktober

13.30 uur

Bestuurskamer

19 november

13.30 uur

Begroting/werkplan 2019 HG

(1)     De bijeenkomst agendacommissie is altijd op een dinsdagmiddag om 13.30 uur, 3 weken voorafgaand aan reguliere vergadering. Aanwezig: VZ en secretaris HV, bestuurder en manager Klant & Wonen.

(2)     Eenmalig op een dinsdag in verband met interne vergaderdag Grootslag op maandag 10/9.

 

Jaarlijkse vergadering Raad van Toezicht / De Driehoek

Datum

locatie

Tijd

13 april (3)

Woningstichting Het Grootslag

08.45 uur

(3)     Bespreekpunten voor deze vergadering uiterlijk 26 maart aanleveren bij de directeur bestuurder.

 

Maatschappelijke Adviesraad 2018

Datum

locatie

Aanvangstijd

16 april

Woningstichting Het Grootslag

16.00 uur

 

 

Uitvoeringsoverleg 2018 (5)

Datum

Plaats

Tijd

5 januari

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

2 februari

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

2 maart

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

6 april

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

4 mei

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

1 juni

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

6 juli

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

31 augustus

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

5 oktober

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

2 november

Woningstichting Het Grootslag

09.30 uur

7 december

Woningstichting Het Grootslag

09.30  uur

(5)     Dagelijks bestuur De Driehoek met manager Klant & Wonen