CONTACT

Wanneer u als huurder tegen een woonprobleem aanloopt, waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, kunt u contact met ons opnemen. Bij voorkeur online via onderstaand Contactformulier of schriftelijk Huurdersvereniging De Driehoek, Postbus 17, 1616 ZG Hoogkarspel. Daarnaast is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de heer Pennock, secretaris, via telefoon 0228 - 85 52 18.

Lidmaatschap Huurdersvereniging De Driehoek

De jaarlijkse contributie van het lidmaatschap van de Huurdersvereniging De Driehoek bedraagt € 5,45 per jaar bij een automatische afschrijving en via een acceptgiro bedraagt de contributie € 6,00. U kunt de contributie voldoen door middel van de in het voorjaar toegezonden acceptgirokaart. Gedurende uw eerste woonjaar neemt woningstichting Het Grootslag de contributie voor haar rekening.

Na dit jaar gratis lidmaatschap ontvangt u van de ledenadministrateur van De Driehoek schriftelijke informatie om uw gratis lidmaatschap over te zetten naar een betalend lidmaatschap van De Driehoek.

Als lid zorgt u er samen met ons voor dat de inspraak van de huurders, dus ook van u, versterkt wordt.

Met uw deelname wordt de Huurdersvereniging De Driehoek krachtiger en de invloed op het beleid van Het Grootslag groter.

Mocht U na het lezen van bovenstaande lid willen worden van de huurdersvereniging De Driehoek, kunt U zich ook aanmelden via onderstaand formulier.
Wij willen u alvast vriendelijk bedanken voor uw deelname.