Beste Buurt Idee

Hoe aantrekkelijk is uw wijk? Zijn er dingen waarvan u zegt: dat zou de woonomgeving een stuk gezelliger maken? Zoals een glijbaan, een zitbank, mooie bloembakken of een bijdrage voor een buurtfeest. Voor dit soort voorstellen kunt u terecht bij het Beste Buurt Idee van de Huurdersvereniging De Driehoek. U komt met een idee, wij kijken of we dit kunnen regelen.

 

Wat is het Beste Buurt Idee?

 

Het Beste Buurt Idee heeft als doel u meer te betrekken bij de mensen en de wijk waarin u woont. Heeft u een idee om uw wijk leefbaarder te maken? Laat ons dit weten. Dat kan van alles zijn: van een bijdrage voor de aanleg van een jeu de boulesbaan, een zithoek in het gemeenschappelijke groen tot een aanpassing of verfraaiing van een activiteitenruimte. Het Beste Buurt Idee stimuleert initiatieven en maakt activiteiten mogelijk.

 

Uw idee voldoet aan de volgende voorwaarden

 

•  Het verbetert de leefbaarheid van uw buurt of wijk

•  Meerdere mensen ondersteunen dit idee en hebben er voordeel van

•  Het levert een duurzame bijdrage aan de buurt, wijk of gemeenschap

•  Het gaat om een persoonlijk voorstel of een voorstel dat komt van een organisatie zonder winstoogmerk

 

Waarvan is de uitvoering afhankelijk?

 

•  Hoeveel ideeën er uitgevoerd worden hangt af van de kosten, jaarlijks stellen wij een budget beschikbaar

•  Wij realiseren het voorstel, maar verwachten dat de aanvrager(s) ook een bijdrage levert

•  Als het logischer is om voor het idee subsidie aan te vragen, levert het Beste Buurt Idee een aanvullende bijdrage

 

Hoe levert u een idee in?

 

•  Vul het aanvraagformulier in

•  Leg duidelijk uit waarom uw idee de leefbaarheid verbetert

•  Noem de (geschatte) prijs van het idee

Wat gebeurt er daarna?

 

•  U krijgt een ontvangstbevestiging binnen twee weken nadat u het formulier heeft ingeleverd

•  Huurdersvereniging De Driehoek beoordeelt alle aanvragen eens per kwartaal

•  U ontvangt schriftelijk bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt

•  Tegen het besluit is geen beroep mogelijk

 

Doe mee!

Houd uw buurt levendig en kom met uw idee! Of vul samen met uw buren of wijkbewoners het aanvraagformulier in en stuur deze naar ons toe.

 

Online Formulier

Hier vind U foto's van het gerealiseerde Buurt Idee in Andijk

Hier vind U foto's van het gerealiseerde Beste Buurt Idee, seniorencompex ‘De Kaaghof’ in Wervershoof 

Hier vind U foto's van het gerealiseerde Beste Buurt Idee, seniorencomplex Om de Noord, Hoogkarspel

Hier vind U foto's van het gerealiseerde Beste Buurt Idee, de buurtbarbecue  Kaagweg in Wervershoof.

Hier vind U foto's van het gerealiseerde Beste Buurt Idee, Klamptweid Andijk

Hier vind U foto's van het gerealiseerde Beste Buurt Idee Kaasfabriek in Hoogkarspel

Hier vind U foto's van het gerealiseerde Beste Buurt Idee Narcissenhof in Hoogkarspel

Hier vind U foto's van het gerealiseerde Beste Buurt Idee Narcissenhof in Hoogkarspel