Bewonerscommissies

Binnen Huurdersvereniging De Driehoek werken wij met 8 bewonerscommissies. Deze commissies bestaan uit een aantal huurders die in een appartementencomplex wonen. De commissies komen bij elkaar om te praten over o.a. servicekosten, een gezellige avond, een dagje uit of om een probleem in verband met de woning op te lossen mocht dit zich voordoen. Een bewonerscommissie is een officiële gesprekspartner met woningstichting Het Grootslag waarmee minstens twee keer per jaar vergaderd wordt. Als de bewonerscommissies hulp nodig dan kunnen zij een beroep doen op het bestuur van Huurdersvereniging De Driehoek.

Informatie
Wilt u graag wat meer weten over deze bewonerscommissies dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van huurdersvereniging De Driehoek. Het mailadres is  info@hvdedriehoek.nl

BEWONERSCOMMISSIES

Per 14 december 2017