Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 huurdersvereniging De Driehoek

Het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek presenteert hierbij het 'Jaarverslag 2019'.

In het jaarverslag 2019 beschrijven we ons werk en de resultaten. Wij leggen hiermee verantwoording af over onze activiteiten, onze dienstverlening, en de besteding van middelen aan onze leden.

U kunt hier het jaarverslag lezen.