Onderhoudsabonnement

De huurdersvereniging De Driehoek (verder te noemen De Driehoek) ontvangt regelmatig vragen van huurders welke reparatieverzoeken wel of niet van toepassing zijn bij het onderhoudsabonnement van woningstichting Het Grootslag (verder te noemen Het Grootslag).

Het bestuur van De Driehoek wil met deze notitie u nader informeren over het onderhoudsabonnement.

U heeft als huurder bij Het Grootslag in april 2015 een brief ontvangen van Het Grootslag met betrekking tot de huuraanpassing 2015. In deze brief heeft Het Grootslag u tevens geïnformeerd dat vanaf 1 juli 2015 een onderhoudsabonnement ingevoerd zal worden.

Vanaf 1 juli 2015 bent u automatisch deelnemer van het onderhoudsabonnement. Naast uw huur brengt Het Grootslag het bedrag van € 3,50 extra in rekening.

Indien u geen gebruik had willen maken van het onderhoudsabonnement moest u dit voor 1 juni 2015 kenbaar maken bij Het Grootslag.

Waarom een onderhoudsabonnement?

Door de onderhoudskosten te beperken heeft Het Grootslag in 2015 een lagere huuraanpassing kunnen hanteren. Een gedeelte van het onderhoud, waarvoor onze bewoners volgens de wet zelf verantwoordelijk zijn, doet Het Grootslag nu nog gratis. Dit gaat veranderen. In overleg met De Driehoek biedt Het Grootslag per 1 juli 2015 een onderhoudsabonnement aan.

Om u volledig te informeren heeft Het Grootslag de folder Onderhoud & Reparaties samengesteld, in deze folder vindt u alle relevante informatie ten aanzien van:

✗  Onderhoudsabonnement, Ontstoppingsfonds en Glasfonds

✗  Tuinonderhoud

✗  Preventief onderhoud

✗  Planmatig onderhoud

 

Bijgevoegd vindt u de folder Onderhoud & Reparaties.

Wat valt er onder het onderhoudsabonnement?

Het Grootslag heeft de brochure ABC onderhoud samengesteld en biedt een uitgebreid overzicht. Bij elk onderdeel staat wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud. Bijgevoegd vindt u de brochure ABC-onderhoud.

Tot slot

Mocht u twijfelen of u wel of geen onderhoudsabonnement heeft, dan kunt u dit navragen bij het Klanten Contact Centrum van Het Grootslag. Het Klanten Contact Centrum is dagelijks (vrijdagmiddag gesloten) tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0228 -587 587.

Mocht u naar aanleiding van deze notitie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de huurdersvereniging De Driehoek via de Email: info@hvdedriehoek.nl of telefonisch 0228 – 85 52 18.