Ontwerpfestival ‘Toekomst voor jong en oud in Andijk Centrum!’

Presentatie toekomstbeeld centrum Andijk

 

Het bestuur van Huurdersvereniging De Driehoek heeft u geïnformeerd over het Ontwerpfestival 'Toekomst voor jong en oud in Andijk centrum'. U kunt deze informatie terug vinden in het Documenten Archief op deze website.

Hieronder vindt u de uitkomsten van het Ontwerpfestival die door bureau IS Maatwerk zijn gepresenteerd.

Meedenken en -praten over de toekomst van het centrum van Andijk is leuk. Nog leuker is het om te zien wat er met die ideeën gedaan is. Op 28 juni presenteerde het bureau IS Maatwerk een toekomstbeeld op basis van de inbreng, die bewoners en belangstellenden tijdens het Ontwerpfestival op 24 juni aanleverden.

We maken een sprong naar 2020 en zien tevreden ouderen zitten in een tuin met rondscharrelende kippen, waar kinderen meehelpen in het aangrenzende moestuintje. Vlakbij staat het atrium, dé ontmoetingsplaats van Andijk, waar altijd wel wat te doen is. Alles is op loopafstand, restaurant, dokter, fysiotherapie, winkels, maar ook een kinderdagverblijf en consultatiebureau. Langs de vijver lopen veilige paden, waar je net zo veel ommetjes kunt maken als je wilt. Op het terrein staan tussen het groen verspreid verschillende gebouwen. Huur- en koopwoningen voor jong en oud en beschermd wonen voor mensen die zorg nodig hebben.

Toekomstmuziek? Niet als het aan de ontwerpers van de gebiedsvisie ligt. Omring en Het Grootslag nemen het plan mee naar de gemeente. Er wordt een stuurgroep gevormd, die het proces gaat trekken. "We moeten het samen doen", benadrukt Hans Kröger, directeur bestuurder van Het Grootslag. "Samen met zorgverleners, winkeliers, de dorpsraad en andere partijen gaan we aan de slag. ‘Verbinding’, dat is het kernwoord dat dit nieuwe plan moet doen slagen."

De wens van Omring is dat het nieuwe zorgcentrum in 2020 staat. Pas daarna start de sloop van het huidige verzorgingshuis. Dat betekent maar een keer verhuizen. Maar voorlopig kunnen de bewoners nog een aantal jaren genieten van hun huidige plek.

 

Overgenomen van woningcorporatie Het Grootslag .

Gebiedsvisie centrum Andijk IS Maatwerk

Nieuwsbrief 1 een lief plekje grond

Nieuwsbrief 2 een lief plekje grond

Nieuwsbrief 3 een lief plekje grond.

Nieuwsbrief 4 een lief plekje grond

Kick-off lief plekje grond

Nieuwsbrief 5  een lief plekje grond

Nieuwsbrief 6 verslag expeditie begonia

Nieuwsbrief 7 een lief plekje grond

Nieuwsbrief 9
Uitnodiging inloopbijeenkomst bestemmingsplan Lief plekje grond

Nieuwsbrief 10
Verslag bijeenkomst bestemmingsplan

Nieuwsbrief 11 een lief plekje grond

Nieuwsbrief 12 een lief plekje grond.

Nieuwsbrief 14 een lief plekje grond