Overlast

Burenoverlast is het herhalend gedrag van 1 of meer bewoners waardoor het woongenot van de omwonenden kan worden belemmerd. Ook kan deze overlast veroorzaakt worden door huisdieren die de bewoners hebben, welke herhalend storend gedrag vertonen waardoor het woongenot van omwonenden verstoord wordt. Er kan ook sprake zijn van een bewoner die schade aan zichzelf toebrengt en hierbij overlast geeft aan de omwonenden. Te denken valt hierbij aan drugsgebruik of een dementerende buurman of buurvrouw.

Soorten overlast,

Geluidsoverlast-Stankoverlast-Vervuiling-Ongedierte-Vernieling-Pesten-Bedreigingen(eventueel door bezoekers van de buren)-Intimidatie(eventueel door bezoekers van de buren)-Huisdieren-Drugsoverlast-Discriminatie-Zorgmijders zoals een dementerende die het gas open laat staan en een gevaar is voor zich zelf.

Wat te doen bij buren overlast,

Praat er over met uw buren, de eerste stap is om zelf met de buren te praten over de overlast die u ondervindt. Misschien weten uw buren niet dat u hinder van ze heeft en zijn ze bereid om een oplossing te zoeken. Ga nooit praten wanneer u nog boos bent maar wacht ermee tot u weer rustig bent geworden. Dit helpt bij een positief gesprek met een goede afloop.

Wanneer het gesprek tot niets uitloopt kunt u het beste een dagboek bij houden van de overlast. Hierin noteert u welke klachten u ondervind, de datum, tijdstip en hoe lang de overlast duurt. Op deze manier kan een eventuele hulpverlener de klachten analyseren en staat u sterker in uw schoenen. Mocht het tot een rechtszaak komen dan kan het dagboek bijdragen aan het bewijsmateriaal.

Meld overlast altijd bij de woningstichting Het Grootslag deze is verplicht om de huurder op zijn gedrag aan te spreken en zal tevens een dossier bij houden van de klachten. Hoe vaker u en andere buren die ook hinder ondervinden een klacht indienen hoe eerder de problemen kunnen worden aangepakt. U kunt ook de wijkagent inschakelen dit is een gewone agent die weet wat er in de buurt speelt. Deze agent kunt u benaderen als u hem ziet lopen op straat of u kunt telefonisch contact met hem opnemen. Voor het telefoonnummer van uw wijkagent kunt u terecht op de website van de politie of in uw dorpsblad. Deze wijkagent kan u verder helpen bij de overlast door u advies te geven, samen te gaan praten met de buren,een kijkje nemen bij de buren of een extra oogje in het zeil te houden. De wijkagent kan ook een melding maken in het systeem waardoor ook andere agenten weten wat er in de wijk speelt en er gepaste maatregelen getroffen kunnen worden.

Wanneer het herhaaldelijk proberen te praten met uw buren niks oplevert en de situatie niet beter wordt of zelfs verslechtert is het verstandig om naast de woningbouwvereniging de politie in te schakelen. De overlast moet dan wel aan de gang zijn op het moment dat u belt en zodanig van aard zijn dat het door de politie te inspecteren valt. De politie komt dan langs om de overlast te inspecteren en een proces-verbaal op te maken. Als de overlast nog aan de gang is kan de politie de bewoners hierop aanspreken en passende maatregelen nemen zoals het inschakelen van andere hulpverleners of bij herhaaldelijke geluidsoverlast het in beslag nemen van de geluidsapparatuur.

Voor een goede verstandhouding met uw buren is het echter niet raadzaam om direct zonder eerst van u te laten horen de politie in te schakelen. Beter is het om eerst zelf te praten met uw buren en als niks helpt dan pas de politie in te schakelen. Wanneer er echter een bedreigende situatie zou kunnen ontstaan voor u of andere mensen is het wel verstandig om direct de politie te bellen.

alarm nummer( 112) of telefoonnummer politie( 0900-8844)