Uitbreiding van ons digitaal programma.

U hebt ons al gevonden, welkom want met trots kunnen wij,  het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek jullie mededelen dat de vernieuwde website van huurdersvereniging De Driehoek in gebruik is genomen.
Er is  in de afgelopen weken in  samenwerking met Cees&Co heel veel werk verricht, en het eindresultaat mag er zeker zijn.
Op deze wijze kan het bestuur haar leden en geïnteresseerden op een gebruiksvriendelijke wijze informeren over allerlei zaken over de De Driehoek, De Nederlandse Woonbond en woningstichting Het Grootslag

Wij willen echter ons digitale programma nog verder uitbreiden.

Daarom zijn wij geïnteresseerd naar de e-mailadressen van onze leden.

Wanneer u  als lid ons daarin tegemoet komt, helpt u ons om papier te besparen.

Wij kunnen u dan namelijk ook via email op de hoogte houden buiten uw website om.

Geef daarom uw  emailadres door aan onze ledenadministrateur j.hupkens@hvdedriehoek.nl