Leden Info

Hier vindt u alle informatie voor de leden

Contactmiddagen 2018 presentatie.

Als huurdersvereniging willen wij graag van u horen wat uw ervaringen zijn met betrekking tot leefbaarheid in uw directe omgeving, wijk of buurt. Daarom houden wij elk jaar contactmiddagen met onze leden. Op de bijeenkomsten zal een power point presentati

Visie sociaal wonen

Deze visie op sociaal wonen heeft het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek, tijdens een gezamenlijke themabijeenkomst op 8 oktober 2016 met het management en Raad van Toezicht van woningstichting Het Grootslag, gepresenteerd.

Onderhoudsabonnement

De huurdersvereniging De Driehoek ontvangt regelmatig vragen van huurders welke reparatieverzoeken wel of niet van toepassing zijn bij het onderhoudsabonnement van woningstichting Het Grootslag.

Overlast

Burenoverlast is het herhalend gedrag van 1 of meer bewoners waardoor het woongenot van de omwonenden kan worden belemmerd. Hoe gaat u daar mee om.