Leden Info

Hier vindt u alle informatie voor de leden

Bewonerscommissies

Binnen Huurdersvereniging De Driehoek werken wij met 8 bewonerscommissies. Deze commissies bestaan uit een aantal huurders die in een appartementencomplex wonen. De commissies komen bij elkaar om te praten over o.a. servicekosten, een gezellige avond, een

Prestatieafspraken

Met betrekking tot de invoering van de nieuwe woningwet in 2015, de eerste woonvisies en biedingen van corporaties eind vorig jaar, is 2016 het eerste jaar waarin de volledige cyclus om te komen tot prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huur