NIEUWS

Verslag van de Jaarvergadering 2018 huurdersvereniging De Driehoek...

Alle jaarverslagen van voorgaande jaren zijn ondergebracht in het Documenten Archief onder Leden Info.

 

 

 

 

Vereniging Nederlandse Woonbond...

Brief over WOZ-waarde belangrijk voor huurders

Let op post over WOZ-waarde

26 januari 2018

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Wat kost huren in 2018?

Info van de woonbond d.d. 21 december 2017

 

8 september 2016

De huurstijging in 2016 is de laagste in vijf jaar, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Dat komt door de lage inflatie en door het Sociaal Huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes een lagere huurstijging afspraken.

Brand is en blijft een groot risico.

Oktober is elk jaar de maand van de Brandpreventieweken. Dit jaar is het thema: ‘Hé doe die deur dicht.’

 

Huurders kunnen inkomensverklaring online verkrijgen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bij een woningcorporatie, hebben huurders een inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. Voor sociale huur geldt namelijk een inkomensgrens.

Nieuw kabinet moet zorgen voor huurverlaging

‘Huurders hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Een komend kabinet moet zorgen voor huurverlaging,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de verkiezingsuitslag.

Vraag alsnog om een WOZ-beschikking

Hebt u geen WOZ-beschikking ontvangen? Vraag daar dan alsnog om bij uw gemeente.  Als u de WOZ-waarde te hoog vindt kunt u bezwaar maken. Mogelijk geeft u dat recht op huurverlaging.

Energielabel zegt weinig over energieverbruik

Renovaties waarmee woningen een zuiniger energielabel krijgen leveren niet altijd de besparing op die vooraf werd verwacht.  Dat komt omdat te vaak wordt nagelaten  het werkelijke verbruik van bewoners te meten.

Slimme energiemeters laten steken vallen

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben gekeken hoe betrouwbaar ‘slimme meters’ het energieverbruik meten. Dat blijkt bij een aantal ervan vies tegen te vallen.

PBL: huurders langdurig in armoede

Steeds meer huurders hebben te maken met langdurige armoede. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Vrije sector vaak onbetaalbaar voor middeninkomens

13 november 2017. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een vandaag verschenen rapport dat veel huurders met een middeninkomen in een corporatiewoning de vrije sector huurprijzen niet kunnen betalen.

Veel draagvlak verduurzaming onder huurders

Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond.

Veel huurders hebben geldzorgen.

Bijna de helft van de huurders heeft financiële zorgen, blijkt uit onderzoek van De Volksbank.

Arme huishoudens verwonen bijna de helft van hun inkomen

Het gemiddelde huishouden dat in Nederland in armoede leeft  spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste Europese percentage na Denemarken.

Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen

De Tweede-Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en SP hebben afgelopen weekend een initiatiefwet ingediend om de afname van het aantal sociale huurwoningen een halt toe te roepen.

Goedkope woning alleen voor de laagste inkomens ...

Vanaf dit jaar mogen verhuurders goedkope woningen alleen nog toewijzen aan de laagste inkomens. Heb je meer dan die grens, dan is een goedkope woning vrijwel uitgesloten.

Documenten archief...

Documenten archief.

 

 

Woningcorporatie Het Grootslag...

Voor het aanvragen van een vergoeding voor het Beste Buurt Idee, mogen wij u verwijzen naar het tablad Ledeninfo op de website van de huurdervereniging De Driehoek.

Daar kunt ook online het aanvraagformulier invullen en versturen.

Werkplan + Begroting 2018 Huurdersvereniging De Driehoek...

Een woord vooraf

2017, een bewogen jaar, ook bij de huurdersvereniging De Driehoek.

Eerst maar de minder leuke zaken: Hoop werk om de contributie te innen, veel energie verloren door het ontbreken van communicatie, zowel binnen het bestuur, als tussen De Driehoek en Het Grootslag. Drie uittredende bestuursleden, ieder om voor hun plausibele redenen.

Maar gelukkig zijn er meer positieve zaken te melden. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van papierloos vergaderen, we zien geen grote stapel papieren meer tijdens overlegsituaties en de bekende verzamelmappen zijn helemaal van het toneel verdwenen.

Er zijn door een aantal bestuursleden cursussen gevolgd om de vraag naar meer kennis vorm te geven. We gaan hier in 2018 ook mee door, zie het opleidingsplan.

En wat te denken van de aangevraagde Beste Buurt Ideeën. Vele hiervan hebben we kunnen honoreren.

Ondanks het gegeven dat wij blijven zoeken naar kwalitatief goede bestuurders, gaan we met de huidige ploeg met opgeheven hoofd en strijdlust 2018 in. Er is nog veel te doen, u komt hierover meer tegen in dit Werkplan.

In 2017 hebben we geconstateerd dat wij steeds meer vragen vanuit de huurders voorgelegd krijgen, niet alleen klachten, maar ook ideeën voor complex- of omgevingsverbetering. Het geeft ons in ieder geval het idee dat we op de goede weg zijn: een bereikbare huurdersvereniging die op wil komen voor de belangen van de leden.

Ook in 2018 gaan we door om de gestelde doelen te halen, kennis te vergroten, professioneler te werken en te streven naar een voor eenieder van ons betaalbare en comfortabele woning. Dit kunnen wij echter niet zonder u. Dus laat van u horen.

Het bestuur

Huurdersvereniging De Driehoek

Woningstichting Het Grootslag toont bouwdrift...

Woningstichting Het Grootslag investeert dit jaar volop in nieuwbouw van huurwoningen.

Vanaf 4 juli één website met het woningaanbod...

Voor de woonruimtebemiddeling in West-Friesland werken verschillende gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties samen, die ieder hun eigen aanbod toonden op hun website. Vanaf 4 juli 2017 is dit veranderd. Er is nu één website waarop u alle geadverteerde woningen vindt, www.woonmatchwestfriesland.nl.

Regionale geschillencommissie...

Het Platform Woningcorporaties West-Friesland is een samenwerkingsverband van vijf woningcorporaties uit de regio. Dit zijn Het Grootslag, Intermaris, WelWonen, Wooncompagnie en Woonschakel. In dit verband worden initiatieven ondernomen die van belang zijn voor de volkshuisvesting in de regio.

PRIVCACYBELEID VAN Huurdersvereniging De Driehoek...

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die huurdersvereniging De Driehoek (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Facebookpagina van de huurdersvereniging De Driehoek....

Facebookpagina van de huurdersvereniging De Driehoek.

Sociaal huurakkoord 2018...

Dit Sociaal Huurakkoord 2018 is moeizaam tot stand gekomen. De oorzaak is een steeds grotere fiscale druk bij corporaties, die zich uiteindelijk één op één vertaalt in ófwel huren die sneller stijgen dan de inflatie, ófwel minder renovatie en nieuwbouw, ófwel minder verduurzaming (of een combinatie hiervan). Deze maatschappelijke effecten van de oplopende belastingdruk zijn zeer ongewenst en feitelijk onacceptabel. Hier moet iets aan gebeuren. Het is immers staand Rijksbeleid dat derhalve ook (deels) niet kan worden uitgevoerd (bouwen, verduurzamen, betaalbaar wonen). Aedes en de Woonbond hebben tegen deze achtergrond gemeend toch afspraken te moeten maken om het optimale voor huurder, woningzoekende en verhuurder te bereiken in deze moeilijke maatschappelijke omstandigheden.