NIEUWS

Verslag van de Jaarvergadering 2018 huurdersvereniging De Driehoek...

Alle jaarverslagen van voorgaande jaren zijn ondergebracht in het Documenten Archief onder Leden Info.

 

 

 

 

Vereniging Nederlandse Woonbond...

Nieuws van de woonbond d.d. 25 maart 2019

300.000 huurders te duur uit

Volgens de Woonbond, de belangenvereniging voor huurders, kunnen ongeveer 300.000 huurders een bevriezing of verlaging van de huur aanvragen. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur, de zogeheten dure scheefhuurder.

Lees hier het hele artikel.

 

Brief over WOZ-waarde belangrijk voor huurders

Let op post over WOZ-waarde

26 januari 2018

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Wat kost huren in 2018?

Info van de woonbond d.d. 21 december 2017

 

8 september 2016

De huurstijging in 2016 is de laagste in vijf jaar, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Dat komt door de lage inflatie en door het Sociaal Huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes een lagere huurstijging afspraken.

Brand is en blijft een groot risico.

Oktober is elk jaar de maand van de Brandpreventieweken. Dit jaar is het thema: ‘Hé doe die deur dicht.’

 

Huurders kunnen inkomensverklaring online verkrijgen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bij een woningcorporatie, hebben huurders een inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. Voor sociale huur geldt namelijk een inkomensgrens.

Nieuw kabinet moet zorgen voor huurverlaging

‘Huurders hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Een komend kabinet moet zorgen voor huurverlaging,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de verkiezingsuitslag.

Vraag alsnog om een WOZ-beschikking

Hebt u geen WOZ-beschikking ontvangen? Vraag daar dan alsnog om bij uw gemeente.  Als u de WOZ-waarde te hoog vindt kunt u bezwaar maken. Mogelijk geeft u dat recht op huurverlaging.

Energielabel zegt weinig over energieverbruik

Renovaties waarmee woningen een zuiniger energielabel krijgen leveren niet altijd de besparing op die vooraf werd verwacht.  Dat komt omdat te vaak wordt nagelaten  het werkelijke verbruik van bewoners te meten.

Slimme energiemeters laten steken vallen

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben gekeken hoe betrouwbaar ‘slimme meters’ het energieverbruik meten. Dat blijkt bij een aantal ervan vies tegen te vallen.

PBL: huurders langdurig in armoede

Steeds meer huurders hebben te maken met langdurige armoede. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Vrije sector vaak onbetaalbaar voor middeninkomens

13 november 2017. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een vandaag verschenen rapport dat veel huurders met een middeninkomen in een corporatiewoning de vrije sector huurprijzen niet kunnen betalen.

Veel draagvlak verduurzaming onder huurders

Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond.

Veel huurders hebben geldzorgen.

Bijna de helft van de huurders heeft financiële zorgen, blijkt uit onderzoek van De Volksbank.

Arme huishoudens verwonen bijna de helft van hun inkomen

Het gemiddelde huishouden dat in Nederland in armoede leeft  spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste Europese percentage na Denemarken.

Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen

De Tweede-Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en SP hebben afgelopen weekend een initiatiefwet ingediend om de afname van het aantal sociale huurwoningen een halt toe te roepen.

Goedkope woning alleen voor de laagste inkomens ...

Vanaf dit jaar mogen verhuurders goedkope woningen alleen nog toewijzen aan de laagste inkomens. Heb je meer dan die grens, dan is een goedkope woning vrijwel uitgesloten.

Documenten archief...

Documenten archief.

 

 

Woningcorporatie Het Grootslag...

Voor het aanvragen van een vergoeding voor het Beste Buurt Idee, mogen wij u verwijzen naar het tablad Ledeninfo op de website van de huurdervereniging De Driehoek.

Daar kunt ook online het aanvraagformulier invullen en versturen.

 

Nieuws van het Grootslag d.d. 12 maart 2019

Vloerisolaties vertraagd

Bewoners van woningen met een houten vloer of een niet-geïsoleerde betonnen vloer kunnen een nieuwe vloer en/of vloerisolatie aanvragen. We besteden hier al geruime tijd aandacht aan. Ook tijdens de contactmiddagen van de huurdersvereniging De Driehoek is gewezen op deze mogelijkheid. Helaas is de uitvoering van vloerisolaties vertraagd, omdat in deze periode bedrijven  aangaven vanwege tijdgebrek dit werk niet voor ons uit te kunnen voeren.

 

Ondertussen werken we verschillende alternatieven uit en hopen dat bij veel aanvragen partijen wél bereid zijn vloerisolaties uit te voeren. Om dit voor een betaalbare prijs te laten doen, moeten de isolaties bij meerdere adressen achter elkaar gebeuren. Huurders van woningen, met een niet-geïsoleerde betonnen vloer, ontvangen binnenkort van ons een brief. Via deze weg bieden wij onze excuses aan voor de vertraging.

 

Nieuws van het Grootslag d.d. 20 maart 2019

 

 

Extra controle cv-ketel van merk Agpo

 

In het consumentenprogramma Kassa werd onlangs gewaarschuwd voor cv-ketels van Agpo Ferroli. Deze zouden brandgevaarlijk kunnen zijn. Fabrikant Agpo stelt dat er zich alleen problemen kunnen voordoen wanneer de ketels niet goed worden onderhouden. De kwestie is inmiddels voorgelegd aan Kiwa en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Omdat er in 47 woningen van ons een ketel van Agpo Ferrioli hangt, vinden we het belangrijk om onze huurders van dit bericht op de hoogte te brengen. Wat betreft het onderhoud kunnen we melden dat onze installateur ESNW de toestellen volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant controleert. Omdat we deze kwestie serieus nemen, treffen we de volgende maatregelen:

1.    Binnen 14 dagen ontvangen onze huurders, die een cv-ketel van Agpo hebben, bericht van het ESNW voor een extra controle

2.    We laten deze 47 installaties jaarlijks controleren

3.    De cv-installaties worden medio 2022/2023 vervangen

Wachten op standpunt Kiwa en de NVWA
Uiteraard is het voor ons van groot belang om te weten wat het standpunt is van Kiwa en de NVWA. Wij en in het bijzonder onze huurders moeten zo snel mogelijk weten of de cv-ketels van Agpo kunnen leiden tot onveilige situaties. Daarbij moeten we kunnen vertrouwen op het oordeel van Kiwa en de NVWA. Zodra er meer duidelijk is, brengen we onze huurders op de hoogte.

 

Nieuws van het Grootslag d.d. 20 maart 2019

Enquête verdeling woonruimte West-Friesland

Is de verdeling van sociale huurwoningen eerlijk? Mening woningzoekenden gevraagd! Is er behoefte aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen in West-Friesland? Dit onderzoeken de sociale verhuurders in de regio. Daarbij vragen zij alle woningzoekenden vanaf 27 maart om mee te denken. Via www.woonmatchwestfriesland.nl kunnen zij aangeven een vragenlijst te willen ontvangen over wie voorrang zou mogen krijgen op een sociale huurwoning.

De mening van de woningzoekenden is belangrijk bij het maken van nieuw beleid. Dit nieuwe beleid gaat over de verdeling van sociale huurwoningen van corporaties en gemeenten. Dit zijn woningen met een huur tot €720 per maand.

Noodsituaties en spoedzoekers

Veel mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. Hoewel er veel woningen worden bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag.

De gemiddelde wachttijd van een starter om in aanmerking te komen voor een woning is in de afgelopen jaren gestegen. Voor noodsituaties is er een urgentieregeling. Niet alle mensen met spoed komen hiervoor in aanmerking. Hierdoor komen zij soms in de knel.

Nieuwe manieren van toewijzen

De sociale verhuurders onderzoeken nieuwe manieren van toewijzen, om meer woningen aan te bieden aan mensen met spoed. Tegelijkertijd moeten ook andere woningzoekenden nog aan de beurt kunnen komen en willen we doorstroming bevorderen. Door meer doorstroming vinden uiteindelijk meer huishoudens een woning die bij hen past. Zo zijn er veel belangen die samenkomen in het nieuwe beleid. Met als doel: een zo eerlijk mogelijke verdeling van sociale en betaalbare huurwoningen.

Vinkje aanzetten!

Tot slot een oproep voor alle woningzoekenden. Sta je ingeschreven in Woonmatch West-Friesland? Zet dan op www.woonmatchwestfriesland.nl/profiel  bij ‘Overige - Enquêtes’ het vinkje aan bij ‘ik wil meewerken aan onderzoeken om mijn mening te geven.” Dan kun je deelnemen aan het onderzoek. De woningcorporaties willen de mening van zo veel mogelijk woningzoekenden ophalen, voor het beste resultaat. Zet het vinkje vandaag nog aan en doe mee met het onderzoek. Die ontvangt u eind maart dan per mail.

Deelnemende corporaties en gemeenten

De sociale verhuurders in West-Friesland slaan de handen ineen om toe te werken naar een herverdeling van de woonruimte. Deze verhuurders zijn: Wooncompagnie, Welwonen, De Woonschakel, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland, Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, Het Grootslag en Intermaris.

Werkplan + Begroting 2019 Huurdersvereniging De Driehoek...

Een woord vooraf

2018, door de snelle opeenvolging van eisen vanuit Den Haag, de noodzaak tot een duurzamer vastgoedbezit te komen was het wederom een bewogen jaar, ook bij de huurdersvereniging De Driehoek.

Eerst maar de minder leuke zaken: Ondanks serieuze en professionele ondersteuning hebben de werkwijze en houding van een bestuurslid geleid tot vertrek.

De positieve zaken: Een nieuw bestuurslid, Arno van Zutphen. In de ledenvergadering 2019 zal hij als vast bestuurslid worden voorgedragen.

Beter en meer proactief overleg met Het Grootslag. Snellere uitwisselingen van plannen en afhandeling van adviesaanvragen.

Er zijn weer door verschillende bestuursleden cursussen gevolgd om meer kennis te verkrijgen. We gaan hier in 2019 ook mee door, zie het opleidingsplan.

Van het Beste Buurt Idee is weer gebruik gemaakt wat tot prachtige zaken heeft geleid. We hopen in 2019 overladen te worden met ideeën die een verbetering van de leefomgeving tot stand kunnen brengen.

We gaan met de huidige ploeg bestuurders met opgeheven hoofd en strijdlust 2019 in. Er is nog veel te doen, u leest hierover meer in dit Werkplan.

Net als 2017 hebben we in 2018 geconstateerd dat wij steeds meer vragen vanuit de huurders voorgelegd krijgen, niet alleen klachten, maar ook ideeën voor complex- of omgevingsverbetering. Dit is voor ons een motiverend en stimulerend effect om dat te zijn waar we voor staan: een bereikbare huurdersvereniging die op wil komen voor de belangen van de leden.

Ook in 2019 gaan we door om de gestelde doelen te halen, kennis te vergroten, professioneler te werken en te streven naar een voor eenieder van ons betaalbare en comfortabele woning. Dit kunnen wij echter niet zonder u. Dus laat van u horen.

 

Het bestuur

Huurdersvereniging De Driehoek

Woningstichting Het Grootslag toont bouwdrift...

Woningstichting Het Grootslag investeert dit jaar volop in nieuwbouw van huurwoningen.

Vanaf 4 juli één website met het woningaanbod...

Voor de woonruimtebemiddeling in West-Friesland werken verschillende gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties samen, die ieder hun eigen aanbod toonden op hun website. Vanaf 4 juli 2017 is dit veranderd. Er is nu één website waarop u alle geadverteerde woningen vindt, www.woonmatchwestfriesland.nl.

PRIVCACYBELEID VAN Huurdersvereniging De Driehoek...

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die huurdersvereniging De Driehoek (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Sociaal huurakkoord 2018...

Dit Sociaal Huurakkoord 2018 is moeizaam tot stand gekomen. De oorzaak is een steeds grotere fiscale druk bij corporaties, die zich uiteindelijk één op één vertaalt in ófwel huren die sneller stijgen dan de inflatie, ófwel minder renovatie en nieuwbouw, ófwel minder verduurzaming (of een combinatie hiervan). Deze maatschappelijke effecten van de oplopende belastingdruk zijn zeer ongewenst en feitelijk onacceptabel. Hier moet iets aan gebeuren. Het is immers staand Rijksbeleid dat derhalve ook (deels) niet kan worden uitgevoerd (bouwen, verduurzamen, betaalbaar wonen). Aedes en de Woonbond hebben tegen deze achtergrond gemeend toch afspraken te moeten maken om het optimale voor huurder, woningzoekende en verhuurder te bereiken in deze moeilijke maatschappelijke omstandigheden.

Oplichters actief in Hoogkarspel!...

Hoogkarspel, 7 oktober 2019. Bewoners van een huurwoning in het centrum in Hoogkarspel zijn slachtoffer van oplichting.

Maatregelen Het Grootslag tegen verspieding van het coronavirus...

Maatregelen Het Grootslag tegen verspieding van het coronavirus