NIEUWS

Goedkope woning alleen voor de laagste inkomens

Vanaf dit jaar mogen verhuurders goedkope woningen alleen nog toewijzen aan de laagste inkomens. Heb je meer dan die grens, dan is een goedkope woning vrijwel uitgesloten.

 

De Grens,

Per 1 januari 2016 gelden de nieuwe regels van het Passend Toewijzen. Dat betekent dat woningen met een huur tot € 586,68 per maand alleen nog maar aan mensen met een bruto-inkomen tot € 22.100,- mogen worden toegewezen. Heeft u net wat meer inkomen, dan komt u slechts in aanmerking voor woningen die een hogere maandhuur hebben. De maximale kale huur om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, blijft € 710,68 per maand.

Aan woningzoekenden met een inkomen tussen de inkomensgrens voor huurtoeslag ( € 22.100 voor alleenstaanden en € 30.000 voor een twee persoonshuishoudens) en de inkomensgrens voor sociale huur, mogen corporaties wel woningen toewijzen met een huurprijs tussen de € 586,68 en €710,68. Aan huurders met een inkomen tot € 39.874 mag nu 10% worden toegewezen. Daarnaast blijft de vrije toewijzingsruimte van 10 procent bestaan.