NIEUWS

Regionale geschillencommissie

 

Één van deze initiatieven is de oprichting van een Regionale geschillencommissie, de RGC. Deze geschillencommissie behandelt klachten van huurders die intern zijn uitbehandeld. Dit betreft klachten over het gevoerde beleid, het nakomen van afspraken of bijv. de wijze waarop men is bejegend.

De RGC is een onafhankelijke commissie die bestaat uit drie leden: een onafhankelijk voorzitter; een lid met juridische kennis van huurrecht en een lid op voordracht van de betrokken huurdersorganisaties.

Jaarverslag 2017 van de Regionale Geschillencommissie.