NIEUWS

Vereniging Nederlandse Woonbond...

Nieuws van de woonbond d.d. 25 maart 2019

300.000 huurders te duur uit

Volgens de Woonbond, de belangenvereniging voor huurders, kunnen ongeveer 300.000 huurders een bevriezing of verlaging van de huur aanvragen. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur, de zogeheten dure scheefhuurder.

Lees hier het hele artikel.

 

Brief over WOZ-waarde belangrijk voor huurders

Let op post over WOZ-waarde

26 januari 2018

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Wat kost huren in 2018?

Info van de woonbond d.d. 21 december 2017

 

8 september 2016

De huurstijging in 2016 is de laagste in vijf jaar, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Dat komt door de lage inflatie en door het Sociaal Huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes een lagere huurstijging afspraken.

Brand is en blijft een groot risico.

Oktober is elk jaar de maand van de Brandpreventieweken. Dit jaar is het thema: ‘Hé doe die deur dicht.’

 

Huurders kunnen inkomensverklaring online verkrijgen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bij een woningcorporatie, hebben huurders een inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. Voor sociale huur geldt namelijk een inkomensgrens.

Nieuw kabinet moet zorgen voor huurverlaging

‘Huurders hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Een komend kabinet moet zorgen voor huurverlaging,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de verkiezingsuitslag.

Vraag alsnog om een WOZ-beschikking

Hebt u geen WOZ-beschikking ontvangen? Vraag daar dan alsnog om bij uw gemeente.  Als u de WOZ-waarde te hoog vindt kunt u bezwaar maken. Mogelijk geeft u dat recht op huurverlaging.

Energielabel zegt weinig over energieverbruik

Renovaties waarmee woningen een zuiniger energielabel krijgen leveren niet altijd de besparing op die vooraf werd verwacht.  Dat komt omdat te vaak wordt nagelaten  het werkelijke verbruik van bewoners te meten.

Slimme energiemeters laten steken vallen

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben gekeken hoe betrouwbaar ‘slimme meters’ het energieverbruik meten. Dat blijkt bij een aantal ervan vies tegen te vallen.

PBL: huurders langdurig in armoede

Steeds meer huurders hebben te maken met langdurige armoede. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Vrije sector vaak onbetaalbaar voor middeninkomens

13 november 2017. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een vandaag verschenen rapport dat veel huurders met een middeninkomen in een corporatiewoning de vrije sector huurprijzen niet kunnen betalen.

Veel draagvlak verduurzaming onder huurders

Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond.

Veel huurders hebben geldzorgen.

Bijna de helft van de huurders heeft financiële zorgen, blijkt uit onderzoek van De Volksbank.

Arme huishoudens verwonen bijna de helft van hun inkomen

Het gemiddelde huishouden dat in Nederland in armoede leeft  spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste Europese percentage na Denemarken.

Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen

De Tweede-Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en SP hebben afgelopen weekend een initiatiefwet ingediend om de afname van het aantal sociale huurwoningen een halt toe te roepen.