Nieuwspoort

 

 

Prestatiegesprekken

Eind 2016 heeft Het Grootslag met gemeenten, huurdersvertegenwoordigers en collega corporaties prestatieafspraken vastgesteld in de gemeenten Drechterland en Medemblik voor de periode 2017 tot en met 2020.

Hieronder kunt u de Prestatie afspraken lezen.

Jaarschijf 2019. Behorende bij Prestatieafspraken Drechterland 2017 – 2020. Met doorkijk naar 2020 – 2023.

Medemblik Jaarschijf 2019. Met doorkijk naar de komende 4 jaar (2020 – 2023) Medemblik. De Jaarschijf volgt de prestatieafspraken (2017 – 2020)

 

Tijdens de jaarvergadering van dit jaar hebben we al aandacht besteed aan de babbeltruc tijdens de presentatie van leefbaar en veilig wonen.

Helaas heeft dit toch geleid dat het niet helemaal heeft geholpen. Want zoals u in het nieuws heeft kunnen lezen waren er:

Oplichters actief in Hoogkarspel!

Hoogkarspel, 7 oktober 2019. Bewoners van een huurwoning in het centrum in Hoogkarspel zijn slachtoffer van oplichting. Op donderdag 3 oktober belden er bij hen twee mannen aan. Zij deden zich voor als monteurs van woningstichting Het Grootslag. Zij vertelden dat er een melding was binnengekomen van lekkage. Binnen maakten zij een rondgang door de woning en deden alsof ze de radiatoren inspecteerden. Na hun vertrek bleek dat zij een bankpasje hadden meegenomen, met alle gevolgen van dien.

Vraag altijd om legitimatie

Hans Kröger, directeur-bestuurder van Het Grootslag, betreurt de situatie. “Bij andere corporaties waren er al eerder oplichters actief, die zich voordeden als hun medewerkers. Helaas gebeurt dit nu ook in ons werkgebied. Daarom kan ik het niet genoeg benadrukken: ‘Belt er iemand bij u aan, vraag altijd om een legitimatie!’ Al onze medewerkers hebben een pasje. Dat geldt ook voor de aannemers, die reparaties voor Het Grootslag uitvoeren. Deze bezoeken kondigen wij vooraf aan. Met deze waarschuwing wil ik onze bewoners vragen extra alert te zijn.”

Vacatures bestuur huurdersvereniging De Driehoek

Door het vertrek van bestuursleden   zijn er binnen het bestuur vacatures ontstaan.

Dit betekent dat het huidige bestuur naarstig op zoek is naar nieuwe bestuursleden.

Als bestuurslid van de huurdersvereniging De Driehoek komt u samen met de andere bestuursleden op voor de belangen van de huurders van woningstichting Het Grootslag. U bent gesprekspartner van woningstichting Het Grootslag als het gaat om beleidszaken. Dit doet u vanuit een algemene interesse in de samenleving en de volkshuisvesting en dan specifiek de sociale woningverhuur.

De ontwikkelingen in de samenleving maken dat we als bestuur extra alert willen zijn op specifieke thema’s zoals financiën, duurzaamheid, nieuwbouw, leefbaarheid en social media (twitter en facebook). Heeft u ervaring met of kennis van deze gebieden, dan vragen wij u met nadruk te reageren op de vacature.

Het bestuur van De Driehoek heeft een uitgebreide profielschets voor een algemeen bestuurslid  samengesteld en geplaatst op onze website.

U kunt deze vacatures raadplegen op de website van De Driehoek www.hvdedriehoek.nl onder het tabblad “Nieuwspoort”.

Wij wachten uw reactie met spanning af.

Vacature algemeen bestuurslid

 

PRIVCACYBELEID VAN Huurdersvereniging De Driehoek

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die huurdersvereniging De Driehoek (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

 

Nieuws vanaf de bestuurstafel.

 

Prestatieafspraken Jaarschijf 2019

Ondergetekende jaarschijf 2019 gemeente Medemblik

Ondergetekende jaarschijf 2019 gemeente Drechterland

 

Statuten van de oprichting van de Huurdersvereniging De Driehoek op 17 februari 1995.

Statuten

 

 

Beste leden. 

Vaak en veel zijn en worden jullie benaderd om je emailadres door te geven, zodat wij veel van onze werkzaamheden zonder al te veel papier verspilling door te kunnen geven aan elk lid van de huurdersvereniging. Uiteraard heeft niet iedereen een emailadres.

Wij vragen niet alleen onze leden om papierverspilling te voorkomen, wij doen zelf ook steeds meer digitaal.

Zo vergaderen wij via Our Meeting. Elke bestuurslid krijgt de agenda stukken voor de vergadering hierin toegezonden. Zij kunnen reeds hun aantekeningen en opmerkingen maken  vooraf aan de vergadering en deze via Our Meeting al toesturen aan hun mede bestuursleden. Hierdoor kunnen de vergaderingen ook korter duren.  En het belangrijkste vinden wij, dat wij geen onnodig papier verspillen.

Wij vinden dat heel belangrijk, want het milieu staat hoog in ons vaandel.

 

Samenwerkingsovereenkomst

De Driehoek en Het Grootslag hebben in 2008 een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De Driehoek heeft vastgesteld dat deze samenwerkingsovereenkomst inmiddels is verouderd en heeft het initiatief genomen om gezamenlijk eens kritisch te kijken op welke punten het e.e.a. gewijzigd moet en kan worden.

Uitgangspunten zijn de aangepaste Woningwet 2015 alsmede de Wet Overleg Verhuurder Huurder.

Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerking overeenkomst tussen De Driehoek en Het Grootslag. Op dinsdag 28 november 2017 is deze samenwerkingsovereenkomst namens Het Grootslag getekend door de directeur bestuurder, Hans Kröger en namens De Driehoek door de secretaris Hans Pennock.

Lees hier Samenwerkingsovereenkomst

 

Huurbeleid 2018

Traditiegetrouw wordt er door de minister diverse voorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. We hebben deze hieronder voor u op een rij gezet. Vanaf 1 januari 2018 zijn er wetten en regels aangepast die onze huurders direct en indirect raken, maar ook tegenwoordig onze woningzoekenden kunnen raken. De gevolgen en effecten van beiden hebben we hieronder nader uitgewerkt.

Lees hier het huurbeleid 2018

 

Nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief jaargang 4 nummer 26  Word document                                  Nieuwsbrief jaargang 4 nummer 26  PDF document

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 25  Word document                                  Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 25  PDF document  

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 24  Word document                                  Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 24 PDF document

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 23  Word document                               Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 23  PDF document

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 22  Word document                               Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 22  PDF document

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 21  Word document                               Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 21  PDF document

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 20  Word document                               Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 20  PDF document

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 19

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 18

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 17

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 16

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 15

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 14

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 13

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 12

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 11

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 10

Nieuwsbrief jaargang 2. nummer 9

Nieuwsbrief jaargang 2. nummer 8

Nieuwsbrief jaargang 2. nummer 7

Nieuwsbrief jaargang 2  nummer 6

Nieuwsbrief jaargang 2. nummer 5

Nieuwsbrief jaargang 1. nummer 4

Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 3

Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 2

Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 1

Inlegvel Huis en Raad.

1e kwartaal 2018

1e kwartaal 2019

Wat kost huren in 2019?

20 december 2018

Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag. Hogere kosten voor energie. In 2019 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden.

Lees hier het geheel.

Regionale Geschillen Commissie

Geschillenprocedure

De woningcorporaties in West-Friesland hebben een gezamenlijke geschillencommissie. De commissie bestaat uit twee leden en een voorzitter, die op voordracht worden benoemd. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement. Als u een klacht of geschil heeft met Het Grootslag en u hier niet met Het Grootslag uitkomt dan kunt u contact opnemen met de Regionale Geschillencommissie.
Als blijkt dat u het geschil heeft gemeld bij Het Grootslag en u er onderling niet bent uitgekomen, dan neemt de commissie uw geschil in behandeling.
Belangrijk is dan om te toetsen of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

          U bent in uw belang geschaad.
          De situatie is ontstaan door toedoen van Het Grootslag.
          Het probleem is een aangelegenheid van Het Grootslag.
          U heeft geprobeerd het probleem op te lossen met Het Grootslag en de procedure gevolgd.

Zaken die onder verantwoordelijkheid van de overheid of andere instanties vallen of elders in behandeling zijn (huurcommissie, advocaat, rechtbank) worden niet behandeld door de commissie.
In de meeste gevallen vraagt de commissie aan u en Het Grootslag het geschil mondeling toe te lichten.
De commissie brengt advies uit aan het bestuur van Het Grootslag en informeert u over de inhoud van het uitgebrachte advies. Het bestuur neemt uiteindelijk een besluit waarbij zij het advies van de geschillencommissie in betrekt. Als u zich niet wilt neerleggen bij het besluit van het bestuur, staat de weg nog open naar de burgerrechter.

Lees hier: Reglement regionale geschillencommissie