Nieuwspoort

 

De huurdersvereniging heeft ook een facebookpagina.  

 

Vacatures bestuur huurdersvereniging De Driehoek

Door het vertrek van bestuursleden en de voorzitter zijn er binnen het bestuur vacatures ontstaan.

Dit betekent dat het huidige bestuur naarstig op zoek is naar nieuwe bestuursleden.

Als bestuurslid van de huurdersvereniging De Driehoek komt u samen met de andere bestuursleden op voor de belangen van de huurders van woningstichting Het Grootslag. U bent gesprekspartner van woningstichting Het Grootslag als het gaat om beleidszaken. Dit doet u vanuit een algemene interesse in de samenleving en de volkshuisvesting en dan specifiek de sociale woningverhuur.

De ontwikkelingen in de samenleving maken dat we als bestuur extra alert willen zijn op specifieke thema’s zoals financiën, duurzaamheid, nieuwbouw, leefbaarheid en social media (twitter en facebook). Heeft u ervaring met of kennis van deze gebieden, dan vragen wij u met nadruk te reageren op de vacature.

Het bestuur van De Driehoek heeft een uitgebreide profielschets voor een algemeen bestuurslid en voorzitter samengesteld en geplaatst op onze website.

U kunt deze vacatures raadplegen op de website van De Driehoek www.hvdedriehoek.nl onder het tabblad “Nieuwspoort”.

Wij wachten uw reactie met spanning af.

Vacature voorzitter

Vacature algemeen bestuurslid

 

PRIVCACYBELEID VAN Huurdersvereniging De Driehoek

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die huurdersvereniging De Driehoek (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

 

Nieuws vanaf de bestuurstafel.

 

Prestatieafspraken Jaarschijf 2019

Ondergetekende jaarschijf 2019 gemeente Medemblik

Ondergetekende jaarschijf 2019 gemeente Drechterland

 

Statuten van de oprichting van de Huurdersvereniging De Driehoek op 17 februari 1995.

Statuten

 

 

Beste leden. 

Vaak en veel zijn en worden jullie benaderd om je emailadres door te geven, zodat wij veel van onze werkzaamheden zonder al te veel papier verspilling door te kunnen geven aan elk lid van de huurdersvereniging. Uiteraard heeft niet iedereen een emailadres.

Maar wij vragen niet alleen aan onze leden om mee te werken aan papierverspilling, wij werken daar zelf ook aan mee.

Zo vergaderen wij via Our Meeting. Elke bestuurslid krijgt de agenda stukken voor de vergadering hierin toegezonden. Zij kunnen reeds hun aantekeningen en opmerkingen maken  vooraf aan de vergadering en deze via Our Meeting al toesturen aan hun mede bestuursleden. Hierdoor kunnen de vergaderingen ook korter duren.  En het belangrijkste vinden wij, dat wij geen onnodig papier verspillen.

Wij vinden dat heel belangrijk, want het milieu staat hoog in ons vaandel.

 

Samenwerkingsovereenkomst

De Driehoek en Het Grootslag hebben in 2008 een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De Driehoek heeft vastgesteld dat deze samenwerkingsovereenkomst inmiddels is verouderd en heeft het initiatief genomen om gezamenlijk eens kritisch te kijken op welke punten het e.e.a. gewijzigd moet en kan worden.

Uitgangspunten zijn de aangepaste Woningwet 2015 alsmede de Wet Overleg Verhuurder Huurder.

Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerking overeenkomst tussen De Driehoek en Het Grootslag. Op dinsdag 28 november jl. is deze Samenwerkingsovereenkomst namens Het Grootslag getekend door de directeur bestuurder, Hans Kröger en namens De Driehoek door de secretaris Hans Pennock.

Lees hier Samenwerkingsovereenkomst

 

Huurbeleid 2018

Traditiegetrouw wordt er door de minister diverse voorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. We hebben deze hieronder voor u op een rij gezet. Vanaf 1 januari 2018 zijn er wetten en regels aangepast die onze huurders direct en indirect raken, maar ook tegenwoordig onze woningzoekenden kunnen raken. De gevolgen en effecten van beiden hebben we hieronder nader uitgewerkt.

Lees hier het huurbeleid 2018

 

Nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 1

Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 2

Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 3

Nieuwsbrief jaargang 1. nummer 4

Nieuwsbrief jaargang 2. nummer 5

Nieuwsbrief jaargang 2. nummer 6

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 7

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 8

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 9

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 10

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 11

Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 12

Nieuwsbrief jaargang 3 nummer 13

 

Wat kost huren in 2019?

20 december 2018

Een hogere liberalisatiegrens. Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag. Hogere kosten voor energie. In 2019 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden.

Lees hier het geheel.